Clients
 • Munjals ( Hero Honda)
 • Singhanias ( LML)
 • Ashoka Hotel
 • Singhanias ( J. K tyres)
 • Ritu Kumar ( Designer)
 • Aadesh & Niki Mahajan ( Designer)
 • Jaypee Group
 • Furniturewala by Fardeen Khan & Laila Khan
 • Kanodias  of Surat
 • Times of India
 • Raj & Nishrin Raheja ( USA)
 • Wadhawans ( USA)
 • Chirag  Medha Barbhaiya ( USA)
 • Jagdeep & Koni Kapur ( Delhi)
 • Ashok & Manu Dosaj ( Delhi)
 • Kuldip & Kiran Mehra ( Edmonton, Canada)
 • Gautam & Divya Khanna ( Delhi)
 • Harpreet & Guneet Sethi ( Delhi)
 • Anand & Rupali Trehan ( Delhi)
 • Amarjit & Dimple Singh ( Delhi)
 • Nippi & Rita Kochhar  ( Delhi)